Back

Women in Stroke – Bojana Zvan

References

Zupan M, Zaletel M, Žvan B. Enhancement of Intravenous Thrombolysis by Nationwide Telestroke Care in Slovenia: A Model of Care for Middle-Income Countries. Telemed J E Health. 2020 Apr;26(4):462-467. doi: 10.1089/tmj.2019.0046 

Dosežki žensk v znanosti izboljšujejo svet prihodnosti [cited 2021 March 8]. Available at: https://www.metropolitan.si/kariera/dosezki-zensk-v-znanosti-izboljsujejo-svet-prihodnosti/.